เวลาวันที่ 26 เมษายน
QUARTIER AVENUE
G Floor
HELIX GARDEN
5th Floor
เวลาวันที่ 26 เมษายน
QUARTIER AVENUE
G Floor
HELIX GARDEN
5th Floor
10:45~blankblank
11:00~
11:15~
11:30~
11:45~Greeting by MC
12:00~Opening Ceremony
12:15~Molly Fantasy
(Lala chan)
12:30~
12:45~AEON
13:00~JTB
SCA
13:15~
13:30~POKEMON dance show
13:45~
14:00~Meet & Greet with
MASKED RIDER
blank
14:15~
14:30~KUNO1Japanese Dancing Mai
14:45~
15:00~Regent's Inter School#rowspanblank#
15:15~AEON
15:30~#rowspanblank#Meet & Greet with
POKEMON
15:45~
16:00~Domo-Kun show
Kansai Tourism
16:15~Odakyu / Fujikyu
16:30~KANEBOblank
16:45~AEONChitose
17:00~POKEMON dance show
17:15~Meet & Greet with
MASKED RIDER
17:30~KUNO1
17:45~Kaoru Mori
18:00~blank
18:15~AEON
18:30~Domo-Kun Show
blank
18:45~
19:00~Misono
19:15~
19:30~Japanese Dancing Mai
19:45~
20:00~Yuki with Ryota & KatjungJ LIVE
20:15~
20:30~Chitose
20:45~
21:00~
21:15~
21:30~
21:45~
22:00
ไทย